Samen een nieuwe koers uitzetten

Re-integratie

Voordat we een re-integratietraject starten, kunnen we een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren – bijvoorbeeld op basis van een advies in een arbeidsdeskundige rapportage.

Heeft uw werknemer door ziekte geen mogelijkheden meer bij uw organisatie? Dan wordt er (wettelijk) een spoor-2 re-integratietraject opgestart.

Heeft uw werknemer de WIA-keuring al doorlopen? Maar bent u bijvoorbeeld eigenrisicodrager? Dan kan Andersz behulpzaam zijn via een spoor 3-traject.

Wie is Andersz?

06 - 55 400 050