Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Voordat we een re-integratietraject starten, kunnen we een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld op basis van een advies in een arbeidsdeskundige rapportage. We houden daarbij rekening met de vastgestelde beperkingen. Zo weten we al in een vroeg stadium of een spoor-2 traject realistisch en haalbaar is, of juist niet.

Om een goed beeld te krijgen, spreken we uitgebreid met de medewerker. Onze conclusies vatten we samen in een complete rapportage. Hierin geven we een gefundeerd advies over de bemiddelingskansen voor de medewerker.

Het stappenplan

Over het algemeen verloopt een haalbaarheidsonderzoek via enkele stappen:

  1. eerst een uitgebreid gesprek met werkgever én werknemer;
  2. dan een arbeidsmarktscan, inclusief ontleden en opzoeken van vacatures;
  3. ten slotte de conclusie of er überhaupt kansen en banen voor de werknemer zijn.

Op basis van deze stappen geven we een goed onderbouwd advies of een re-integratietraject zinvol is.

Onze samenwerking

Andersz hecht in de samenwerking veel waarde aan:

  • prettig contact met de medewerker
  • goede afstemming van de wederzijdse verwachtingen bij aanvang
  • focus op resultaat
06 - 55 400 050