Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige van Andersz adviseert u bij een arbeidsdeskundig onderzoek over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Hij beoordeelt daarbij of alle re-integratiemogelijkheden voldoende worden benut en onderzoekt mede de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Om dit zorgvuldig te doen is het gebruikelijk dat onze arbeidsdeskundige bij u op locatie komt. Hij spreekt vervolgens afzonderlijk met zowel de werkgever als de werknemer en bekijkt de werkplek van de betreffende werknemer.

Na een zorgvuldige afweging, waarbij de FML van de bedrijfsarts wordt afgezet tegen de belasting in de betreffende functie, wordt een advies uitgebracht. Hiervoor maakt de arbeidsdeskundige een concreet arbeidsdeskundig re-integratie advies met heldere vervolgstappen.

De volgende vragen worden daarbij beantwoord en onderbouwd:

  • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk?
  • Moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere passende werkzaamheden zijn er bij de eigen werkgever?
  • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie bij een andere werkgever (‘tweede spoor’)?

De arbeidsdeskundige van Andersz informeert u ook over wetgeving en UWV, subsidies, kortingen en vergoedingen en over de mogelijkheden voor uw werknemer om zich om- of bij te scholen.

De arbeidsdeskundige werkt samen met de bedrijfsarts en houdt rekening met de privacy en medische geheimhouding.

06 - 55 400 050