Spoor 3-traject

Spoor 3-traject

Heeft uw werknemer de WIA-keuring al doorlopen? Maar bent u bijvoorbeeld eigenrisicodrager? Dan kan Andersz behulpzaam zijn via een spoor 3-traject. Uw werknemer kunnen we zo snel mogelijk weer uitzicht bieden op passend werk. En de schadelast proberen we zoveel mogelijk te beperken door alle mogelijkheden optimaal te benutten.

Voortdurend contact

Elke 2 weken hebben we een persoonlijk coachingsgesprek met de medewerker. Daarvan sturen we u als opdrachtgever een korte terugkoppeling per e-mail. En elke 2 maanden krijgt u van ons een verantwoording van de ondernomen activiteiten in een tussentijdse rapportage.

onze samenwerking

Andersz hecht in de samenwerking veel waarde aan:

  • het verhogen van de zelfredzaamheid van de medewerker
  • een actieve instelling van de medewerker
  • goede afstemming van de wederzijdse verwachtingen bij aanvang
  • focus op resultaat
06 - 55 400 050